Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Biz Kimiz ?

Hakkımızda

TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevini üstlenmektedir.

Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. 

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, GTÜ’de üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, proje fikirlerinin ve fon imkânlarının duyurulması, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla GTÜ Rektörlüğü’nün bir birimi olarak 4 Eylül 2013 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ise TÜBİTAK’ın 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış ve desteklenmeye başlamıştır. 

GTÜ-TTO olarak akademisyenlere, öğrencilere, sanayicilere ve girişimcilere hizmet vermek amacıyla bünyemizde Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık, Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Girişimcilik ve Kuluçka birimleri bulunmaktadır.

Misyonumuz

GEBZE TTO olarak bilginin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin ticarileşmesi ve ticarileşen  teknolojilerin  ekonomiye katkı sağlanması amacıyla akademisyene, sanayiciye ve öğrenciye hizmet sunmak .

Vizyonumuz

Global ölçekte teknoloji transferi yaparak,

başarılı bir üniversite-sanayi

iş birliği ekosistemi oluşturmak.

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer ofisi A.Ş.