Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi olarak temel amacımız; üniversitemizdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitemizdeki akademisyenler ile sanayiciler arasında sürdürülebilir işbirlikleri sağlamaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetler;

  • GTÜ’de Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
  • Sanayi kuruluşları ve üniversitemiz arasında Ar-Ge nitelikli ve sözleşme temelli işbirliklerinin koordine edilmesi ve sayısının arttırılması,
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinin uluslararası hibe fonlarını kullanan ve/veya uluslararası ortaklarla işbirliği yapan bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak,
  • Bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasına aracılık yapmak,
  • Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destekleri sağlamak,
  • Sanayi firmalarının üniversitemiz bünyesindeki Ar-Ge laboratuvarlarından etkin şekilde yararlanmasını sağlamak,
  • Sanayi ve üniversite ortaklığında projeler geliştirilmesini sağlamak amacıyla akademisyenler ile firma temsilcilerinin bir araya getirilerek sektördeki problemlerin saptanmasını sağlamak,
  • Sanayiye yönelik ziyaretler neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda araştırmacılara firmaların sorunlarının iletilerek çözüm üretme ve proje geliştirme süreçlerinin başlatılmasını sağlamak,
  • Sanayi ve sanayicinin ihtiyaçlarını konusunda uzman akademisyenlere yönlendirerek üniversitelerin topluma katma değer oluşturabilecek teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde yer almasını sağlamak,