Ulusal ve Uluslararası Fonlar

Ulusal ve Uluslararası Fonlar

Ulusal ve Uluslararası Fonlar Birimi olarak temel amacımız; başta GTÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin ve ayrıca bölgedeki sanayicilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası destek programlarından azami derecede yararlanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetler;

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşların destek çağrılarının takibi ve duyurulması,
 • Destek programlarına yönelik bilgilendirme toplantılarının ve eğitimlerin organize edilmesi,
 • Destek programlarıyla ilgilenen ve ofisimize başvuran akademisyen/öğrenci ve ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Proje fikirlerinin toplanması, ön değerlendirmelerin yapılması ve ilgili uygun fonların belirlenmesi,
 • Proje fikirlerinin projeye dönüştürülmesine katkı sağlanması,
 • Proje Yazma Desteği (yazılmış projeleri gözden geçirmek, revize etmek, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek vermek, red almış projeleri revize etmek vs.),
 • Destek programlarının form ve sözleşmelerinin hazırlanması, taraflara imzalatılması, bütçelendirme, gerekçelendirme gibi teknik ve mali ön işlemlerde destek sağlanması,
 • Destek projesi tekliflerini teslim edilmeden önce doğruluk, eksiksizlik ve kurum düzenlemelerine ve kurumsal politikalara uygunluk açısından incelemek,
 • Projelerin onaylanmasından sonra projelerin yürütülmesinde teknik, mali ve hukuki destek sağlanması,
 • İnternet aracılığı ve yüz yüze görüşmeler ile başvuru sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması,
 • TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, Doğu Marmara kalkınma Ajansı, KOSGEB, Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı gibi bölge için faydalı konularda hibe desteği sağlayabilecek kurumlarla işbirliği içinde olmak.