Girişimcilik ve Kuluçka

Girişimcilik ve Kuluçka

Girişimcilik ve Kuluçka Birimi olarak temel amacımız; yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başta GTÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin desteklenmesidir.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetler;

  • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına, başta GTÜ öğrencilerine ve akademisyenlerine yönelik çalışmalar (etkinlik, toplantı, seminer, konferans, ders vd.) yürütülmesi,
  • İş fikirlerini toplayıp değerlendirmek, uygun bulunan iş fikirlerini kuluçkaya almak suretiyle girişimci şirketleri idari, mali ve teknik açıdan desteklemek,
  • Kuluçkaya kabul edilen girişimcilere ofis, ofis araçları, teknik altyapı vb. imkânlar sağlamak,
  • Girişimcilik çağrılarının takip edilmesi ve duyurulması, destek ve hibe programlarına başvuran girişimcilere proje yazım ve hazırlık aşamasında birebir danışmanlık desteği verilmesi,
  • Yüksek potansiyele sahip girişimcileri uygun yatırımcılarla buluşturmak (Melek yatırımcı, Risk Sermayedarı vb.)

GTÜ Kuluçka Nedir?

GTÜ Kuluçka Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji TransferMerkezi’nin kuluçka merkezidir.

GTÜ Kuluçka’nın amacı girişimcilerin, firmaların gelişimini desteklemek ve onların en korunmasız oldukları başlangıç periyodunda hayatta kalmalarını sağlamaktır. Genelde yeni kurulan firmalar için ilk 2 yıllık süreç risklerle doludur.

İstatistikler, normal şartlar altında başlangıç firmalarının neredeyse üçte ikisinin iş dünyasında ayakta kalamadıklarını göstermektedir. GTÜ Kuluçka, seçkin başlangıç firmalarını “doğanın sert koşullarından” korumak ve başarılı olmalarını sağlamak için onlara ofis alanı ve altyapı hizmeti sağlamakta, ticari ve teknik hizmetler sunmaktadır. Birebir danışmanlık hizmetleri, mentörlük programları, İK desteği, mali destek, yatırımcı-girişimci buluşmaları, çekirdek sermaye desteği, ayrıcalıklı networklere ulaşım, muhasebe, hukuk, marka ve pazarı hedef alan danışmanlık hizmetleri sağlanan bu imkânlardan bazılarıdır.

GTÜ bünyesindeki akademisyenlerimiz ile girişimci fikirlere sahip öğrencilerimize ait Ar-ge niteliği yüksek, kolay pazarlanabilen ve kuluçkada sinerji oluşturma potansiyeli olan firmalar/projeler GTÜ Kuluçka’ya kabul edilirler.