Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Birimi olarak temel amacımız; başta GTÜ bünyesinde yer alan akademisyenlere, öğrencilere ve ayrıca 3. şahıslara ait ticarileşme potansiyeli yüksek buluşların/fikirlerin koruma altına alınması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak ve devamında satış, devir veya lisanslama yöntemleriyle söz konusu fikrin ticarileşmesine katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetler;

 • Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında eğitimler, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak,
 • Buluş Bildirimlerinin alınması,
 • Patent ön araştırmalarının yapılması,
 • Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,v
 • Patent başvurularının yapılması,v
 • Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın buluş sahibine bildirilmesi,
 • Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve ilgili raporların hazırlanması,
 • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, TTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyetin koruma altına alınması,
 • Ürünlerin ticarileşme sürecinde uygun yatırımcıları belirleme,
 • Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması,
 • Ticarileştirme çalışmalarını, sözleşme ve sözleşme sonrası süreçlere başından itibaren katılarak yürütmek,