Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Birimi olarak temel amacımız, GTÜ-TTM faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılması, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulması ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetler;

  • TTM’nin tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı/görsel basın ve sosyal medya kullanılarak tanıtılması,
  • TTM faaliyetleri hakkında farkındalık sağlamak amacıyla her türlü eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım/bilgilendirme toplantıları ve proje yarışmaları organize etmek ve gerçekleştirmek. Ayrıca bizim dışımızda gerçekleşen tüm etkinliklerin de duyurusunu yapmak,
  • Üniversitemizin sahip olduğu kaynakları, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerini sanayicilere tanıtmak ve akabinde işbirliklerinin oluşmasını sağlamak,
  • GTÜ akademisyenleri ve öğrencilerine yönelik teknoloji transferi, ar-ge sistematiği, üniversite-sanayi işbirliği, fikri sınaî mülkiyet hakları, girişimcilik ve inovasyon konularında bilgilendirme etkinlikleri ve eğitimleri düzenlemek,
  • Ulusal ve Uluslararası proje ve destek programları hakkında TÜBİTAK, KOSGEB, Ulusal Ajans, Türkiye Patent Enstitüsü vb. kurumlardan proje yazımı, proje finansmanı, proje döngüsü ve patent konularında destek almak suretiyle proje yazım çalıştayları düzenlemek,
  • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve ilgili diğer paydaşlara birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasın sağlamak,